Stråltumlare

VBT-modellen

VBT-modellen är en enkel och ekonomisk maskin, med sin flata sida och skålade botten, ger den en perfekt homogen rörelse hos media och detaljer, samt ett maximalt utnyttjande av hela arbetsvolymen.

Som regel plockas detaljer upp manuellt, ofta genom att man vänder rotationsriktning på vibratorn, varvid detaljer ”flyter” upp ovanpå chipsen.

VBT-modellen rekommenderas för medelstora och större detaljer, där man klarar sig med manuell utmatning eller kan använda magnetutmatare. Den används också när man behöver processa ömtåliga detaljer. Vidare så är den tack vare att den utnyttjar hela arbetsvolymen homogent, bättre för större detaljer.

VBT-modellen
Andra modeller