Produkter

Perco-Trumlare

Trumlingsmaskinerna framför alla andra, maskiner som klarar de riktigt tuffa miljöerna.

Perco roterande Trumlingsmaskiner är utvecklade i nära samarbete med våra kunder under mer än 50 år för att klara de mest påfrestande kraven som finns inom Industrin

Perco-Trumlare är utvecklade med tonvikt på att klara riktigt tuffa miljöer, med en lång livslängd och ett minimum av underhåll och service/reparationer.

Perco-Trumlare är genom sin konstruktion billiga och enkla i drift och underhåll

Perco-Trumlare finns i två serier: Inbyggda och Öppna. Båda levereras i olika storlekar med kundanpassad utrustning/prestanda.

PVT-Trumlare

 • Percos egenutvecklade vibrationstrumlare för mindre och mellanstora detaljer.                                                                    
 • Är genom sin robusta konstruktion och en rejäl stativbotten, maskiner som klarar tuffa miljöer.                                                                                                                 
 • Har en skål i självbärande PUR-Elastomer samt en egenutvecklad vibrator som går att justera beroende på användningsområde.                                                 
 • Tillverkas i tre storlekar: PVT-500,  PVT-800 och PVT-1000.

Automatisk kulpoleringsmaskin typ VBR med tiltseparering.

VBR-modellen är den bästa lösningen när man behöver flexibilitet och en snabb processtid för polering av små till medelstora detaljer.

VBR-modellen tillverkas i storlekar som klarar från 250 kg upp till två ton media (kulor).

Vibrerande Genomloppstrumlare

Vibrochimicas vibrerande genomloppsanläggningar kan levereras i två olika modeller, i sex storlekar.

Behållarna är luftfjädrade så att de tillåter automatisk reglering av stigningen varvid genomloppstiden kan regleras. Båda modellerna är utrustade med tidsstyrda pneumatiska luckor för intervalltrumling.

Dessa helautomatiserade trumlingssystem med separering och återföring av chips passar till stora volymer eller kontinuerlig drift.

Centrifugalskivetrumlare

För hög avverkningshastighet på detaljer är Turbopol modellen utan motstycke. Vibrochimicas Turbopol modeller görs i tre storlekar: SC 70, SC 150 och SC 250 där siffrorna motsvarar volymen i liter.

SC modellen kan utrustas med automatisk utmatning och separering. Och benäms då SCA. Själva tiltningen kan ske manuellt eller automatiskt (med kuggväxel). Turbopol är designad för optimal slitstyrka med upp till 50 mm PUR-beläggning på de mest kritiska ställena.

Dessa maskiner kan enkelt kombineras i en helautomatiserad dubbeluppsättning med automatisk separering av detaljer och återladdning av chips . Turbopol modellen kan också användas för höghastighetspolering av metall- och plast-detaljer.

Vätskefiltreringsanläggning Modell CA
Andra modeller (MC1000):

Vätskefiltreringsanläggning Modell CA

CA-modellen är designad för att åstadkomma en passande filtrering av trumlingsvätska. Modellen görs i fyra storlekar, med kapacitet från 500 till 3000 liter per timme.

Den obehandlade vätskan pumpas in i tanken, som när den är full processas. Först portioneras ett flockningsmedel ut i tanken och blandas med innehållet (allt automatiskt), varefter ansamlingar av olja, föroreningar och ytaktiva ämnen plockas upp med ett bält-filter.

Den fasta delen avskiljs till en avfallsbehållare och den flytande delen återcirkuleras till trumlingsvätskan.

Avfallet tas om hand enligt användarens och lokala myndigheters instruktioner.

Tubvibrator typ VBL

Den rektangulära tub vibratorn typ VBL används för avgradning, glättning och polering av medel/stora detaljer. Tuben är belagd med en slittålig polyuretan och kan tillverkas i storlekar från 220 liter till 2500 liter.

De två mekaniska vibratorerna, monterade på var ända drivs av två separata el-motorer, vilket ger en jämn fördelning av kraften i arbetsmassan.

En ytterligare fördel är att motorerna skonas från vibrationer som kan leda till utmattning och eventuella sprickor.

Tubvibrator typ VBL
Andra modeller (VB och MINOX)

Compound

Compound är en (oftast) flytande vätska som späds i vatten, olika mycket beroende på vem som tillverkat compounden.

Huvud syftet med en compound är dels att hålla chipsytor rena så att det hela tiden kommer fram “nya” slipkorn dels att transportera bort smuts, skärvätskor mm så att friktionen ökar mellan chips och detaljer.
De flesta compounder är passiva d.v.s. compounden har ingen kemisk inverkan på själva detaljerna, med vissa undantag för ev. korrosionsinhibitorer.

I vissa tillämpningar kan det dock vara lämpligt med en “AKTIV” compound. Denna har en kemisk påverkan på detaljerna, olika beroende på tillämpning. Oftast för att åstadkomma en avsevärt snabbare avverkning med en högre finish.

Chips & media

Media eller chips som det också kallas finns i en mängd olika material och former, de vanligaste har vi i lager, och självklart hjälper vi till med mindre vanliga media.

 • Keramiska är vanligast förekommande och kan användas till de flesta material. Resultatet beror mycket på vilken Storlek, kvalitet och form som väljs.
 • Polyester används till både stål och aluminium, resultatet beror på vilken typ av slipmedel som blandas i. Vanligast förekommande former är koner och pyramider.
 • Urea har exceptionella egenskaper för aluminium, och används uteslutande för aluminium. Oftast i form av koner.
 • HD är ett högdensitetsmedia som oftast används tillsammans med s.k. aktiva compounder. Ger vid rätt användning flera ggr snabbare avverkning, med bättre ytor.
 • Porslin används främst för polering.
 • Stål / RF används vid kulpolering
 • Majs det vanligast förekommande mediet för att suga upp stoft, fett mm. Även mycket vanligt i vibrationstorkar.